Gemeente Enschede

Beleid en uitvoering

Voor de gemeente Enschede heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd.

Project Stadsbeek
Twee wijken in Enschede kampen met wateroverlast. Om dit aan te pakken gaat de gemeente Enschede een aantal maatregelen treffen. Het complete project Stadsbeek duurt vijf jaar. Communicatie met en participatie van bewoners en organisaties speelt in dit project een grote rol.

Opdrachten:
Communicatiebeleid Stadsbeek
Nieuwsbrieven Stadsbeek (tekst en productiebegeleiding)

Project Digitaal parkeren
Bewoners en ondernemers kunnen binnenkort in de gemeente digitaal een parkeervergunning verlengen en aanvragen. Met diverse doelgroepen wordt hierover gecommuniceerd via de krant, met folders en op internet.

Opdrachten:
Draaiboek, teksten voor onder meer een persbericht, brieven en een folder Digitaal parkeren.

Project Gratis vergunning (groene leges)
De gemeente Enschede wil duurzame initiatieven stimuleren. Er is daarom besloten de kosten voor een vergunning dit jaar te schrappen onder voorwaarde dat het ingediende plan een bijdrage levert aan de verduurzaming van Enschede.

Opdrachten:
Folder, webtekst en artikelen huis-aan-huiskrant Gratis vergunning

Project rioleringsplan
Tekstredactie van het rioleringsplan.