Educent

Social media, digitale nieuwsbrieven

Educent, instituut voor leerlingenzorg, begeleidt leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en studenten die problemen ondervinden bij het leren. Educent heeft drie vestigingen: in Hengelo, Delden en Holten.

Opdracht:
Tekst voor folders
Tekst voor krantenartikelen, persberichten
Tekst voor www.educent.nl
Productie van digitale nieuwsbrieven
Facebookberichten